PHP ile Rastgele Şifre Üretici

PHP dilinde rastgele şifre üreten bir kod için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz.


<?php
function generateRandomPassword($length = 10) {
  $chars = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
  $password = '';
  for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
    $randomIndex = rand(0, strlen($chars) - 1);
    $password .= $chars[$randomIndex];
  }
  return $password;
}

$passwordLength = 10; // Şifrenin uzunluğu
$randomPassword = generateRandomPassword($passwordLength);
echo "Oluşturulan Rastgele Şifre: " . $randomPassword;
?>


Bu kod parçası, belirtilen uzunlukta rastgele bir şifre oluşturmak için PHP'de kullanılabilir. generateRandomPassword fonksiyonu, belirtilen uzunluktaki bir şifre oluştururken belirli bir karakter havuzunu kullanır.

Kodun çalışma mantığı:

 1. generateRandomPassword fonksiyonu, belirtilen uzunlukta bir şifre oluşturmak için kullanılır. Her döngüde, belirtilen karakter havuzundan rastgele bir karakter seçilir ve şifreye eklenir.
 2. $passwordLength değişkeni, oluşturulacak şifrenin uzunluğunu belirtir.
 3. generateRandomPassword fonksiyonu, belirtilen uzunlukta bir şifre oluşturur ve bu şifre ekrana yazdırılır.

Bu PHP kodunu kullanarak istediğiniz uzunlukta rastgele şifreler oluşturabilirsiniz.