Java ile Rastgele Şifre Üretici

Java dilinde rastgele şifre üreten bir kod için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz.


import java.security.SecureRandom;

public class RandomPasswordGenerator {
  // Rastgele şifre oluşturan metod
  public static String generateRandomPassword(int length) {
    String chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789";
    SecureRandom random = new SecureRandom();
    StringBuilder password = new StringBuilder();

    for (int i = 0; i < length; i++) {
      int randomIndex = random.nextInt(chars.length());
      password.append(chars.charAt(randomIndex));
    }

    return password.toString(); // Oluşturulan şifreyi döndürme
  }

  public static void main(String[] args) {
    int passwordLength = 10; // Şifrenin uzunluğu
    String randomPassword = generateRandomPassword(passwordLength); // Rastgele şifre oluşturma
    System.out.println("Oluşturulan Rastgele Şifre: " + randomPassword); // Oluşturulan şifreyi ekrana yazdırma
  }
}


Bu kod parçası, belirtilen uzunlukta rastgele bir şifre oluşturmak için Java'da kullanılabilir. generateRandomPassword metodu, belirtilen uzunluktaki bir şifreyi oluştururken belirli bir karakter havuzunu kullanır.

Kodun çalışma mantığı:

 1. generateRandomPassword metodu, belirtilen uzunlukta bir şifre oluşturmak için kullanılır. Her döngüde, belirtilen karakter havuzundan rastgele bir karakter seçilir ve şifreye eklenir.
 2. passwordLength değişkeni, oluşturulacak şifrenin uzunluğunu belirtir.
 3. generateRandomPassword metodu, belirtilen uzunlukta bir şifre oluşturur ve bu şifreyi döndürür.
 4. main metodu, rastgele bir şifre oluşturur ve bu şifreyi ekrana yazdırır.

Bu Java kodunu kullanarak istediğiniz uzunlukta rastgele şifreler oluşturabilirsiniz.