JQuery ile Rastgele Şifre Üretici

JQuery kullanarak rastgele şifre üretmek mümkün değildir çünkü JQuery, JavaScript'in bir kütüphanesidir ve rastgele sayılar üretmek için standart JavaScript fonksiyonlarını kullanır. Ancak, bir HTML formu üzerindeki bir düğmeye tıkladığınızda rastgele bir şifre oluşturmayı başlatan bir JavaScript/JQuery kodu oluşturabiliriz.

HTML:


<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Rastgele Şifre Üretici</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
</head>
<body>

<button id="generatePasswordButton">Rastgele Şifre Oluştur</button>
<p id="randomPassword"></p>

<script src="script.js"></script>
</body>
</html>

JavaScript (script.js):


$(document).ready(function() {
  $('#generatePasswordButton').click(function() {
    var passwordLength = 10; // Şifrenin uzunluğu
    var randomPassword = generateRandomPassword(passwordLength); // Rastgele şifre oluşturma
    $('#randomPassword').text('Oluşturulan Rastgele Şifre: ' + randomPassword); // Oluşturulan şifreyi ekrana yazdırma
  });
});

function generateRandomPassword(length) {
  var chars = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
  var password = '';
  for (var i = 0; i < length; i++) {
    var randomIndex = Math.floor(Math.random() * chars.length);
    password += chars[randomIndex];
  }
  return password;
}


Bu kod parçaları, bir HTML formunda bir düğmeye tıklandığında rastgele bir şifre oluşturacak ve oluşturulan şifreyi ekrana yazdıracaktır. JavaScript'teki generateRandomPassword fonksiyonu, belirtilen uzunlukta rastgele bir şifre oluşturmak için kullanılır.

Bu kodları kullanarak istediğiniz uzunlukta rastgele şifreler oluşturabilirsiniz.