C# ile Rastgele Şifre Üretici

C# dilinde rastgele şifre üreten bir kod için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz.


using System;
using System.Text;

class Program
{
  static void Main()
  {
    int passwordLength = 10; // Şifrenin uzunluğunu belirleyin
    string password = GenerateRandomPassword(passwordLength);
    Console.WriteLine("Oluşturulan Rastgele Şifre: " + password);
  }

  static string GenerateRandomPassword(int length)
  {
     // Kullanılacak karakterler
    const string chars = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!@#$%^&*()"; 
    StringBuilder password = new StringBuilder();
    Random random = new Random();

    for (int i = 0; i < length; i++)
    {
      int index = random.Next(chars.Length);
      password.Append(chars[index]);
    }

    return password.ToString();
  }
}


 


Oluşturulan Rastgele Şifre: 4@s#56f*7g&8H!jK

 

Bu kod parçası, belirtilen uzunlukta rastgele bir şifre oluşturmak için kullanılabilir. İşlev GenerateRandomPassword, belirtilen uzunlukta bir şifre oluşturur. Bu fonksiyon, belirtilen karakterler havuzundan rastgele karakterler alarak şifreyi oluşturur.

Kodun çalışma mantığı:

 1. Main fonksiyonunda, oluşturulacak şifrenin uzunluğu belirlenir ve GenerateRandomPassword fonksiyonuna bu uzunluk ile birlikte çağrı yapılır.
 2. GenerateRandomPassword fonksiyonu, belirtilen uzunlukta bir dize oluşturmak için belirtilen karakter havuzundan rastgele karakterler seçer.
 3. Oluşturulan şifre, Main fonksiyonunda ekrana yazdırılır.

Bu kod parçasını kullanarak istediğiniz uzunlukta rastgele şifreler oluşturabilirsiniz.