Javascript ile Şifre Gücü Ölçer

Javascript ile Şifre Gücü Ölçer için aşağıdaki kod örneğini kullanabilirsiniz.


<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Şifre Gücü Ölçer</title>
</head>
<body>
<h1>Şifre Gücü Ölçer</h1>
<input type="password" id="passwordInput" placeholder="Şifre Girin">
<button onclick="checkPasswordStrength()">Şifre Gücünü Kontrol Et</button>
<p id="passwordStrength"></p>

<script>
function checkPasswordStrength() {
  var password = document.getElementById("passwordInput").value;
  var strengthMeter = document.getElementById("passwordStrength");

  // Güç kriterleri
  var minLength = 8;
  var minLowercase = 1;
  var minUppercase = 1;
  var minNumbers = 1;
  var minSpecialChars = 1;

  // Şifre kontrolü
  var strength = 0;
  if (password.length >= minLength) strength++;
  if (password.match(/[a-z]/)) strength++;
  if (password.match(/[A-Z]/)) strength++;
  if (password.match(/[0-9]/)) strength++;
  if (password.match(/[^a-zA-Z0-9]/)) strength++;

  // Güç değerlendirmesi
  var strengthText;
  switch (strength) {
    case 0:
    case 1:
      strengthText = "Çok Zayıf";
      break;
    case 2:
      strengthText = "Zayıf";
      break;
    case 3:
      strengthText = "Orta";
      break;
    case 4:
      strengthText = "Güçlü";
      break;
    case 5:
      strengthText = "Çok Güçlü";
      break;
  }

  // Güç değerini ekrana yazdırma
  strengthMeter.innerHTML = "Şifre Gücü: " + strengthText;
}
</script>
</body>
</html>


Bu JavaScript kodu, bir HTML formunda girilen şifrenin gücünü ölçmek için kullanılır. Kullanıcı bir şifreyi girdikten sonra "Şifre Gücünü Kontrol Et" butonuna tıkladığında, JavaScript bu şifrenin gücünü analiz eder ve sonucu ekrana yazdırır.

 • checkPasswordStrength fonksiyonu, kullanıcının girdiği şifrenin gücünü kontrol eder.
 • minLength, minLowercase, minUppercase, minNumbers ve minSpecialChars gibi değişkenler, şifrenin ne kadar güçlü olması gerektiğini belirleyen kriterleri tanımlar.
 • strength değişkeni, şifrenin ne kadar kuvvetli olduğunu temsil eder.
 • strengthText değişkeni, şifrenin gücünü kullanıcı dostu bir metin olarak temsil eder.
 • switch ifadesi, şifrenin gücüne göre uygun bir metni belirler ve strengthMeter elementinin içeriğine yazar.
Bu JavaScript kodunu kullanarak istediğiniz uzunlukta şifre gücü ölçebilirsiniz.