C# ile SHA256 Şifreleme

SHA256 Şifreleme Algoritması Kullanarak C# ile Şifreleme İşlemi

SHA256, Secure Hash Algorithm 256 bit uzunluğunda bir kriptografik hash fonksiyonudur. Bu algoritma, genellikle veri bütünlüğünün doğrulanması, dijital imzaların oluşturulması ve parola güvenliğinde kullanılır. C# programlama diliyle SHA256 algoritmasını kullanarak bir metni şifrelemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Adım 1: System.Security.Cryptography Kütüphanesini Ekleyin

SHA256 algoritmasını kullanmak için System.Security.Cryptography kütüphanesini projenize eklemeniz gerekmektedir. Bu kütüphane, kriptografik işlemleri gerçekleştirmek için gerekli sınıfları içerir.


using System.Security.Cryptography;


Adım 2: Metni SHA256 ile Şifreleme Fonksiyonunu Oluşturun

Aşağıdaki kod örneği, verilen bir metni SHA256 algoritması kullanarak şifreler.


public static string ComputeSHA256Hash(string rawData)
{
  // SHA256 nesnesini oluştur
  using (SHA256 sha256Hash = SHA256.Create())
  {
    // Veriyi byte dizisine dönüştür
    byte[] bytes = sha256Hash.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(rawData));

    // Hash değerini string olarak formatla
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    for (int i = 0; i < bytes.Length; i++)
    {
      builder.Append(bytes[i].ToString("x2"));
    }
    return builder.ToString();
  }
}


Bu fonksiyon, bir string olarak aldığı veriyi SHA256 algoritması kullanarak şifreler ve şifrelenmiş veriyi string olarak döndürür.

Adım 3: Şifreleme İşlemini Kullanma

Şimdi oluşturduğumuz fonksiyonu kullanarak bir örnek metni şifreleyelim.


string rawData = "Merhaba, dünya!";
string hashedData = ComputeSHA256Hash(rawData);
Console.WriteLine($"Metin: {rawData}");
Console.WriteLine($"Şifrelenmiş Metin: {hashedData}");


Bu kod örneği, "Merhaba, dünya!" metnini SHA256 algoritmasıyla şifreler ve sonucu ekrana yazdırır.

Sonuç

Bu makalede, C# programlama dili kullanarak SHA256 algoritmasını kullanarak bir metni nasıl şifreleyeceğinizi anlattım. SHA256, güvenli bir şekilde metinlerinizi veya verilerinizi şifrelemek için yaygın olarak kullanılan bir algoritmadır ve bu örnekleri kendi projelerinizde kullanabilirsiniz.